Spoštovani,

v letošnjem šolskem letu, z Glasbeno Matico Furlanijo Julijsko krajino iz Trsta, ustvarjamo in sodelujemo  v »Erasmus +«,  evropskem projektu mobilnosti učencev in učiteljev. Poimenovali smo ga »ErasMUSica - glasba ohranja in bogati vezi«. Skupaj s partnersko šolo želimo ohranjati svoje ljudsko glasbeno-plesno izročilo. Mnenja smo, da gre za pomemben del narodove kulturne dediščine, ki se ohranja iz roda v rod. Glasbene šole smo ena izmed ustanov, ki čutimo odgovornost in poslanstvo do ohranjanja ljudske glasbene, pevske in plesne tradicije, hkrati pa tudi bogatimo naš učni proces.  K sodelovanju smo povabili skladatelja mlajše generacije Dominika Jakšiča in vzpodbudili  profesorje obeh šol, ki sodelujejo v projektu, da so posebej za to priložnost, priredili ljudskih pesmi za različne komorne sestave,  nastale so tudi  novitete. Vse skladbe bomo ob zaključku projekta izdali v zbirki ter tako poskrbeli za bogatitev notnega gradiva. Naše glasbeno popotovanje se je začelo v mesecu maju v Trstu.  Štiridnevna izmenjava učencev in učiteljev  je bila uspešno izpeljana,  pridobili  smo izkušnjo medkulturnega in medvrstniškega sodelovanja. Poleg spremljevalnih dogodkov in nastopov  smo izvedli skupni koncert, na katerem so se predstavile  mešane komorne skupine in plesni oddelek.  

Veselimo pa se že, da bomo skupni koncert  predstavili tudi pred domačim občinstvom.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite:

 v ponedeljek, 20. 6. 2022, ob 18. uri na občinskem dvorišču v Laškem,

v torek, 21. 6. 2022,  ob 18. uri na šolskem igrišču pri PORP-u v Radečah.

 

VABILO Erasmus Lako in Radee

Ravnateljica: Rosana Jakšič