O šoli

Glasbena šola Radeče
 • 1950 - Ustanovljena je bila 1. marca 1950 kot podružnica GŠ Trbovlje, katere upraviteljica je bila Vida Krisper.
 • 1963/64 - Občinska skupščina Laško je sprejela odločbo o ustanovitvi Nižje glasbene šole Radeče kot samostojnega zavoda. Za ravnateljico je bila imenovana  Helga Briner.
 • 1972 - Za ravnateljico je bila imenovana Jadrenka Štovičej, ki je opravljala funkcijo do leta 1994.
 • 1978/79 - Glasbena šola Radeče je z dislociranim oddelkom v Laškem postala TOZD Vzgojno-izobraževalna organizacija v Laškem.
 • 1989/90 - 7. aprila je bil v Kulturnem domu v Radečah koncert ob 40-letnici delovanja GŠ Radeče.
 • 1990/91 - Šola se je preimenovala v Glasbeno šolo občine Laško, s sedežem v Radečah.
 • 1994 - Dela in naloge ravnateljice je prevzela Rosana Jakšič.
 • 1996 - Šola se preimenovala v Glasbeno šolo Radeče, katere sestavni del je podružnična GŠ Laško z dislociranim oddelkom v Rimskih Toplicah.
 • 2000 - Slavnostni koncert ob 50-letnici GŠ Radeče in 25-letnici PGŠ Laško. Poleg zbornika o delovanju GŠ sta bili posneti tudi dve zgoščenki.
 • 2010 – Slavnostni koncert ob 60-letnici Glasbene šole Radeče in 35-letnice Podružnične glasbene šole Laško. Pripravili smo zbornik o delovanju šole in DVD.
Podružnična Glasbena šola Laško
 • 1926 – Vinko Kuntava je ustanovil glasbeno šolo v Laškem kot podružnico Glasbene matice v Celju. Delovala je do leta 1930.
 • 1942 – Med vojno je Ropret ljubiteljsko poučeval glasbo, da je izboljšal kader v pihalni godbi.
 • 1953 – Glasbena šola je ponovno delovala, a le do leta 1957.
 • 1975 – Zaradi izjemnega zanimanja občanov laškega območja je bil v Laškem po večletni ukinjenosti glasbene šole ustanovljen dislociran oddelek Glasbene šole Radeče. Pouk je potekal v prostorih OŠ Dušana Poženela.
 • 1993 – 19. novembra je bil svečani koncert ob odprtju novih prostorov glasbene šole v Kulturnem centru.
 • 1995 – Koncert ob 20-letnici delovanja organizacijske enote Laško, katerega vodja je bil Igor Nerat.
 • 1998 – Za vodjo podružnične GŠ Laško je bila imenovana Magda Klančišar.
 • 2000 – Slavnostni koncert ob 50-letnici GŠ Radeče in 25-letnici PGŠ Laško. Za vodjo je bila imenovana Mojca Vuga. Dela in naloge je opravljala do 1.10.2009, v letih od 2007 do 2009 pa jo je nadomeščala Tatjana Brinovec.
 • 2009 – za vodjo PGŠ je bila imenovana Tatjana Brinovec.
 • 2010 – Slavnostni koncert ob 60-letnici Glasbene šole Radeče in 35-letnice Podružnične glasbene šole Laško. Pripravili smo zbornik o delovanju šole in DVD.
Glasbena šola Laško - Radeče
 • 2010 – Občina Radeče in Občina Laško sta 8.9.2010 objavili Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče (Ur. l. 65/2010) s sedežem v Radečah, Šolska pot 5. Ravnateljica Rosana Jakšič je imenovala za pomočnika ravnatelja Borisa Razborška.
 • 2.9.2013 -Otvoritev prenovljenih prostorov glasbene šole v Laškem na Valvasorjevem trgu.
 • 1.9.2014- Dela in naloge pomočnika ravnateljice je prevzel Marko Razboršek.
 • 2015- Obeležili smo 65 let glasbenega šolstva v Radečah in 40 let   glasbenega šolstva v Laškem. Pripravili smo knjižico o delovanju šole.
Datum objave: 02.12.2011

Nazaj na prvo stran  | KONTAKT  | ZAPOSLENI  | ORGANI ZAVODA  | ŠOLSKI KOLEDAR  | GLASBENI BONTON
ŠOLSKA PUBLIKACIJA  | KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  | STROŠKOVNIK  | OBRAZCI  | ZAPISNIKI
HIŠNI RED