STIK

Radece GS stavba
 
Glasbena šola Laško - Radeče
Šolska pot 5, 1433 Radeče

(03) 56 88 138; (03) 56 87 004
gs.lasko-radece@guest.arnes.si

Ravnateljica: 041 208 930
ravnatelj.gslasko-radece@guest.arnes.si
Radece GS stavba

enota LAŠKO IN DISLOCIRANI ODDELEK RIMSKE TOPLICE
Valvasorjev trg 2
3270 LAŠKO

Zbornica: (03) 57 31 703
Pom. ravnateljice: 041 577 917
pomocnik.gslasko-radece@guest.arnes.si
Radece GS stavba

enota RADEČE
Šolska pot 5
1433 RADEČE

Zbornica: (03) 56 87 005
KONTAKTNI OBRAZEC