ORGANI ŠOLE

Svet zavoda je organ upravljanja javne šole.
 
Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev:
predstavniki ustanovitelja: Barbka RODE – Laško, Martin TERAŽ - Laško, Robert ZOREC – Radeče
predstavniki staršev: Petra GRAHEK - Radeče, Irena ZEME - Laško, Matjaž GUČEK - Laško
predstavniki delavcev: Tatjana BRINOVEC VERBOVŠEK – predsednica, Neva Marn HAFNER, Benjamin KOS, Valentin BELEJ in Primož RAZBORŠEK.
 
Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 48. členu ZOFVI-UPB5.
Svet staršev sestavljajo starši učencev različnih oddelkov v Radečah in v Laškem. Mandat v svetu staršev je pogojen s statusom učenca pri določenem programu. Na začetku šolskega leta starši izvolijo člane, ti pa predsednika ter namestnika predsednika sveta staršev, ki zastopata interese vseh staršev oddelka.
 
Naloge sveta staršev so opredeljene  v 66. členu ZOFVI-UPB5.
Majda Rotovnik - oddelek godal;
Boštjan Breznikar - oddelek klavirja;
Petra Grahek - oddelek brenkal;
Tatjana Lamovšek - oddelek pihal;
Maja Kočar - oddelek trobil in tolkal;
Veronika Skubic - oddelek harmonik in diatoničnih harmonik;
Tatjana Tržan – oddelek petja;
Aida Lipoglavšek - Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja;
Lidija Stopinšek - plesni oddelek.
Nataša Veršec - oddelek klavirja;
Matjaž Guček - oddelek godal;
Irena Zeme - oddelek saksofona in klarineta;
Marija Čibej - oddelek trobil in tolkal;
Bogomila Košec Kajtna - oddelek flavt;
Sandra Pavlin - oddelek brenkal;
Jana Đurin - oddelek harmonik in diatoničnih harmonik;
Tatjana Tržan – oddelek petja;
Vanesa Pepelnjak - Glasbena pripravnica;
Katarina Kufner - plesni oddelek.