ZAPOSLENI

Rosana Jakšič
GSM: 041 208 930
Email: ravnatelj.gslasko-radece@guest.arnes.si

Marko Razboršek
GSM: 041 577 917
Email: pomocnik.gslasko-radece@guest.arnes.si

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo predloge staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Dejan JAKŠIČ, vodja aktiva
Nina MOLE
Mojca LUKMAR
Brigita MLAKAR
Nadja KNEZ, vodja aktiva
Boris RAZBORŠEK
Domen HRASTNIK, vodja aktiva, violončelo
Maja GLAVAČ, violina, viola
Vida RUDOLF, violina, viola
Sebastjan PODLESNIK, kontrabas
Tatjana BRINOVEC, vodja aktiva, flavta, kljunasta flavta
Špela OBŠTETER, flavta, kljunasta flavta; porodniška
Sara HERMAN, flavta, kljunasta flavta
Matija Božnik, vodja aktiva, klarinet, kljunasta flavta
Primož RAZBORŠEK, klarinet
Neva MARN HAFNER, saksofon
Marko RAZBORŠEK, vodja aktiva, trobenta, rog, evfonij
Boštjan ŽUPEVC, trobenta, rog, evfonij, tuba
Toni ŠKALER, evfonij, pozavna, tuba
Anja ŽAFRAN, vodja aktiva, kitara
Matjaž PIAVEC, kitara
Janja BRLEC, citre
Sara LEŠNIK, vodja aktiva
Rosana Jakšič
Špela MEDVED, vodja aktiva
Sandra KOREN
Mojca LUKMAR, vodja aktiva
Martina JOVIČ
Rosana JAKŠIČ
Alenka ŠON
Boris RAZBORŠEK, vodja aktiva, harmonikarski orkester
Benjamin KOS, tolkala
Maja GLAVAČ, godalni orkester
Boštjan ŽUPEVC, pihalni orkester – enota Radeče
Matjaž PIAVEC, kitarski orkester
Marko RAZBORŠEK, pihalni orkester – enota Laško
Frančiška SKUBIC
Tel: 03/568 81 38
Email: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Rafaela PINTARIČ in Petra BREZNIKAR
Tel.: 03/62 00 338
Jože DOBOVŠEK
Valentin BELEJ
Marjana GAŠPERČIČ, enota Laško
Vesna BRIŽIĆ, enota Laško
Justina SALOBIR, enota Radeče