ZAPOSLENI

Rosana Jakšič
GSM: 041 208 930
Email: ravnatelj.gslasko-radece@guest.arnes.si

Marko Razboršek
GSM: 041 577 917
Email: pomocnik.gslasko-radece@guest.arnes.si

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo predloge staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Dejan JAKŠIČ, vodja aktiva
Nina MOLE
Mojca LUKMAR
Brigita MLAKAR
Nadja KNEZ, vodja aktiva
Boris RAZBORŠEK
Domen HRASTNIK, vodja aktiva, violončelo
Maja GLAVAČ, violina, viola
Vida RUDOLF, violina, viola
Sebastjan PODLESNIK, kontrabas
Tatjana BRINOVEC, vodja aktiva, flavta, kljunasta flavta
Špela OBŠTETER, flavta, kljunasta flavta

Matija Božnik, vodja aktiva, klarinet, kljunasta flavta
Primož RAZBORŠEK, klarinet
Neva MARN HAFNER, saksofon
Marko RAZBORŠEK, vodja aktiva, trobenta, rog, evfonij
Boštjan ŽUPEVC, trobenta, rog, evfonij, tuba
Toni ŠKALER, evfonij, pozavna, tuba
Benjamin KOS, tolkala
Matjaž PIAVEC, kitara - vodja aktiva
Anja ŽAFRAN, kitara (porodniška odsotnost)
Janja BRLEC, citre
Sonja Kodrič, kitara
 
Sara LEŠNIK - odsotna zaradi študijske izmenjave
Laura Kmetič - vodja aktiva
Rosana Jakšič
Špela MEDVED, vodja aktiva
Sandra KOREN - (porodniška odsotnst)
Sanja Spirić
Nikita Omerzu
 
 
Mojca LUKMAR, vodja aktiva
Martina JOVIČ
Rosana JAKŠIČ
Alenka ŠON
Nadja Knez, vodja aktiva, harmonikarski orkester
Maja GLAVAČ, godalni orkester
Boštjan ŽUPEVC, pihalni orkester – enota Radeče
Matjaž PIAVEC, kitarski orkester
Marko RAZBORŠEK, pihalni orkester – enota Laško
Frančiška SKUBIC
Tel: 03/568 81 38
Email: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
 Petra BREZNIKAR
Tel.: 03/62 00 338
Jože DOBOVŠEK
Valentin BELEJ
Marjana GAŠPERČIČ, enota Laško
Vesna BRIŽIĆ, enota Laško
Justina SALOBIR, enota Radeče