Glasbena šola skozi čas

1950

Glasbena šola Radeče je bila ustanovljena 1. marca kot podružnica Glasbene šole Trbovlje. Učiti se je bilo mogoče klavir in violino, in to v stanovanju Vide Krisper. Ta je bila upraviteljica podružnice vse do leta 1963.

1950

1957/58

Poleg klavirja in violine je predmetnik vseboval tudi nauk o glasbi.

1959/60

Poleg klavirja in violine je predmetnik vseboval tudi nauk o glasbi.

1959/60

1962/63

Pričel se je pouk harmonike.

1963/64

Občinska skupščina Laško je sprejela odločbo o ustanovitvi Nižje glasbene šole Radeče kot samostojnega zavoda. Za ravnateljico je bila imenovana Helga Briner.

1963/64

1970/71

Po nekajletni prekinitvi pouka trobil in pihal je bil ta ponovno uveden. Uveden je bil tudi pouk kitare.

1972

Za ravnateljico je bila imenovana Jadrenka Štovičej, ki je to funkcijo opravljala do leta 1994.

1972

1975/76

Po večletni prekinitvi glasbene šole v Laškem je bil ustanovljen dislocirani oddelek Glasbene šole Radeče. Pouk je bil organiziran v OŠ Dušana Poženela. (Celotna stavba je glasbena šola od leta 2013.)

1978

Glasbena šola v Radečah se je preselila v adaptirane prostore spodnjega nadstropja OŠ Radeče.

1978

1980/81

V drugem polletju se je pričel pouk plesa.

1990

7. aprila je bil v Kulturnem domu v Radečah koncert ob 40-letnici Glasbene šole Radeče.

1990

1990/91

Šola se je preimenovala v Glasbeno šolo občine Laško.

1993

19. novembra je bil svečani koncert ob odprtju novih prostorov glasbene šole v Kulturnem centru v Laškem.

1993

1994

Dela in naloge ravnateljice je prevzela Rosana Jakšič.

1995

1. januarja so postale Radeče samostojna občina, kar je v naslednjih letih vplivalo na to, da se je šola še dvakrat preimenovala.

1995

1996

Preimenovanje v Glasbeno šolo Radeče, njena sestavna dela sta bila podružnična šola v Laškem in dislocirani oddelek v Rimskih Toplicah.

1997/98

Z delom je pričel pihalni orkester.

1997/98

1998/99

Začetek poučevanja tolkal.

2000

Praznovanje 50-letnice šole v Radečah in 25-letnice podružnice v Laškem. 
Knjižica ob obletnici 

2000

2001/02

Ustanovljen je bil godalni orkester.

2002/03

Začetek poučevanja violončela.

2002/03

2004/05

Pričel se je pouk diatonične harmonike, ustanovljen je bil harmonikarski orkester.

Obeležili smo 55 -letnico šole v Radečah in 30 - letico podružice v Laškem.
Knjižica ob obletnici

2006

Delovati je pričel kitarski orkester.

2006

2009/10

Pričel se je pouk kontrabasa.

Ob 60-letnici Glasbene šole Radeče in 35-letnici podružnice v Laškem sta bila organizirana slavnostna koncerta Z glasbo v srcu.

Šola se je ponovno preimenovala, in sicer v Javni zavod Glasbena šola Laško - Radeče z enoto v Radečah in enoto v Laškem ter dislociranim oddelkom v Rimskih Toplicah.

2010/11

Začetek pouka petja in citer.

Pomočnik ravnateljice je postal Boris Razboršek. Na tem mestu je ostal do 31. avgusta 2013.

2010/11

2012/13

Oblikovala se je dekliška vokalna skupina Vokaliza.

Za popis strokovne in ostale literature je šola zaposlila knjižničarja.

Šolsko leto je zaznamovala tudi selitev glasbene šole v Laškem v prenovljeno stavbo na Valvasorjevem trgu. (V preteklosti je bila v tej stavbi OŠ Dušana Poženela.) Uradno odprtje šole je bilo septembra 2013.

2014/15

Dela pomočnika ravnateljice so bila dodeljena Marku Razboršku.

Ob 65-letnici enote Radeče smo pripravili koncert učiteljev, ob 40-letnici enote Laško pa slavnostni koncert.
Knjižica ob obletnici

2014/15

2016/17

Začetki delovanja citrarskega orkestra in orkestra saksofonov.

2019/20

70-letnica enote Radeče in 45-letnica enote Laško – načrtovana obletnica je bila zaradi razglasitve epidemije COVID-19 odpovedana.

Celoten svet je zajela epidemija korona virusa, zato smo v mesecu aprilu in maju delali in se učili od doma s pomočjo sodobne tehnologije.
Knjižica ob obletnici

2019/20

2020/21

Korona virus nam še vedno onemogoča normalno delo.