KLAVIR


PREDMET: KLAVIR
  • pouk na nižji stopnji traja dvakrat tedensko po 30 minut
  • šolanje na nižji stopnji obsega šest razredov
  • ob zaključku šolskega leta, razen v prvem razredu, učenec opravlja letni izpit
  • pogoj za prehod v drugo obdobje nižje stopnje je izvedba izpitne snovi na pamet
  • učenci lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji(7. in 8. razred)
  • pogoji za nadaljevanje na višjo stopnjo so: izvedba izpitne snovi na pamet, pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora
  • poleg solističnih nastopov igrajo učenci tudi štiriročno ali pa spremljajo (korepetirajo) učence drugih oddelkov
  • učenci na nižji stopnji vzporedno obiskujejo predmet nauk o glasbi, na višji stopnji predmet solfeggio
  • priporočljiva starost otroka ob vpisu je med 7. in 9. letom starosti
POGOJI ZA VPIS
  • preizkus glasbenih sposobnosti učencev
  • prednost pri vpisu imajo učenci, ki uspešno zaključijo glasbeno pripravnico
  • lasten inštrument
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA