Predšolska glasbena vzgoja
starost otrok 5 let

Program traja 1 šolsko leto. Pouk  poteka enkrat tedensko.

Učenci sistematično in pod strokovnim vodenjem spoznavajo in razvijajo elementarne glasbene sposobnosti,

pridobivajo delovne navade v skupini, izvajajo, poslušajo, igrajo in ustvarjajo.