Razpis za vpis novih kandidatov bo objavljen od 3. - 13. maja 2022.

Zbiranje informativnih prijav novih kandidatov za šolsko leto 2021/2022 bo potekalo od 3. do 13. maja 2022.

Po oddaji informativne prijave vodstvo šole obvesti starše o terminu sprejemnega preizkusa in vpisu k programom PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA in PLESNA PRIPRAVNICA.

Sprejemni preizkus je naš prvi stik z učencem in staršem. Pri preizkusu ugotavljamo razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in morebitne zdravstvene posebnosti.
Preizkus traja 5 - 10 minut. Kandidati zapojejo pesem po lastnem izboru, posnemajo melodične in ritmične motive, posameze tone po višini in metrum v različnih tempih.

Vpis učncev v 1. razred bo od 1. - 10. junija 2022. O uspešnosti sprejemnega preizkusa bodo kandidati obveščeni pisno. Sprejeti kandidati pa bodo dobili tudi  pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za novo šolsko leto.