Zbiranje informativnih prijav novih učencev za šolsko leto 2021/2022 bo potekalo od 3. do 14. maja 2021. (prijavnica)

O točnem terminu sprejemnega preizkusa  vodstvo šole  obvesti po elektronski pošti po oddaji informativne prijave.

Sprejemni preizkus je naš prvi stik z učencem in staršem. Pri preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in morebitne zdravstvene posebnosti.

Preizkus traja 5 - 10 minut. Kandidati zapojejo pesem po lastnem izboru in posnemajo slišane melodične in ritmične motive.

Vse komisije na šoli imajo enoten vzorec vprašanj za vse kandidate.

O rezultatu sprejemnega preizkusa bodo učenci obveščeni po pošti. Hkrati pa bodo sprejeti učenci dobili tudi  pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto.