PRISPEVEK STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV

september-maj

letno

inštrument ali petje in nauk o glasbi

28,00

252,00

inštrument ali petje

14,00

126,00

plesna pripravnica

14,00

126,00

predšolska glasbena vzgoja          

7,00

63,00

predšolska plesna ustvarjalnica (nadstandard)

7,00

63,00

glasbena pripravnica

14,00

126,00

sodobni ples

14,00

126,00

sodobni ples in nauk u glasbi

28,00

252,00

vadenje v šoli, na šolskem inštrumentu

17,00

153,00

izposoja šolskega inštrumenta

17,00

153,00

vpisnina za novo šolsko leto (plačilo se ne vrača ob morebitnem kasnejšem izpisu)                               junij                                             12,00                                                

 

 VLOGA ZA ZNIŽANJE PRISPEVKA
Olajšava velja za drugega otroka (mlajšega) in vse naslednje, za katere starši podajo vlogo in tako plačajo polovično ceno prispevka staršev za kritje materialnih stroškov. Vlogo za znižanje lahko starši pošljejo po poravnani vpisnini za naslednje šolsko leto in najkasneje do konca septembra.
obrazec - VLOGA ZA ZNIŽANJE


OPROŠČENOST OD PLAČILA prispevka staršev in izposoje inštrumenta se upošteva za učenca, ki na pobudo šole, nadaljuje šolanje na specifičnem inštrumentu za potrebe orkestrov. O oprostitvi odloči ravnatelj. Brezplačno šolanje in izposojo inštrumenta šola omogoča do zaključenega 3. razreda inštrumenta.

IZPOSOJA INŠTRUMENTOV
Šola razpolaga z inštrumentarijem, iz katerega si lahko učenci izposodijo godala, pihala, trobila in harmonike. Prednost pri izposoji šolskih inštrumentov imajo učenci 1., 2. in 3. razreda inštrumenta.

 

OPRAVLJANJE LETNEGA IZPITA ZA OBČANE: (ki se ne šolajo na naši glasbeni šoli)

glavni predmet in nauk o glasbi – za posamezen razred

                                                                                                                 65,00 EUR.

 

POLOŽNICE GLASBENE ŠOLE LAHKO BREZ PROVIZIJE PORAVNATE NA OBČINSKI BLAGAJNI OBČINE LAŠKO.

Sprejeto na Svetu zavoda 30. 9. 2019, stroškovnik velja od 1. 9. 2020 dalje