Glasba inštrumentalni pouk

V program se lahko vključijo kandidati stari 7 let  in starejši.
Pogoj za vpis je uspešno opravljen sprejemni preizkus. Z njim se ugotovi razvitost elementarnih

glasbenih sposobnosti tako ritmičnih kot melodičnih. Preizkus obsega izvedbo pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina, ugotavlja pa se tudi razvitost fizičnih dispozicij. Učenci, v skladu s predmetnikom, igrajo tudi v komornih skupinah in različnih orkestrih.

 

 

Glasba – petje
V program se lahko vključijo starejši kandidati,
dekleta od 13 let dalje, fantje od 15 let dalje.Pogoj za vpis je uspešno opravljen sprejemni preizkus (enako kot za inštrument).  Na sprejemnem preizkusu se ugotovi tudi zrelost glasu in priporoča začetek šolanja.

 

Vzporedno s poukom inštrumenta in petja, ki poteka dvakrat tedensko, učenec enkrat tedensko
obiskuje nauk o glasbi oz. solfeggio na višji stopnji. Učenci v skupini poslušajo, izvajajo ritmično melodične vsebine, interpretirajo primere iz glasbene literature, ustvarjajo, igrajo na Orffova
glasbila, spoznavajo glasbeno teoretične zakonitosti in pridobivajo oblikovna znanja.