erasmus

Stroškovnik

PRISPEVEK STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV september-maj letno
inštrument ali petje in nauk o glasbi 28,00 252,00
inštrument ali petje 14,00 126,00
plesna pripravnica 14,00 126,00
predšolska glasbena vzgoja 7,00 63,00
predšolska plesna ustvarjalnica (nadstandard) 7,00 63,00
glasbena pripravnica 14,00 126,00
sodobni ples 14,00 126,00
sodobni ples in nauk u glasbi 28,00 252,00
vadenje v šoli, na šolskem inštrumentu 17,00 153,00
izposoja šolskega inštrumenta 17,00 153,00
vpisnina za novo šolsko leto
(plačilo se ne vrača ob morebitnem kasnejšem izpisu) junij 12,00
junij 12,00

Spoštovani,
na podlagi sklepa sveta zavoda in pridobljenega soglasja pristojnega ministrstva se v Glasbeni šoli Laško-Radeče s 1. 9. 2023 spreminja prispevek staršev za materialne stroške. Povišanje je potrebno zaradi drastične rasti vseh stroškov v času od zadnje spremembe prispevka staršev. 
STROŠKOVNIK od 1.9.2023 dalje

VLOGA ZA ZNIŽANJE PRISPEVKA

Olajšava velja za drugega otroka (mlajšega) in vse naslednje, za katere starši podajo vlogo in tako plačajo polovično ceno prispevka staršev za kritje materialnih stroškov. Vlogo za znižanje lahko starši pošljejo po poravnani vpisnini za naslednje šolsko leto in najkasneje do konca septembra.
obrazec – VLOGA ZA ZNIŽANJE

OPROŠČENOST OD PLAČILA

Prispevka staršev in izposoje inštrumenta se upošteva za učenca, ki na pobudo šole, nadaljuje šolanje na specifičnem inštrumentu za potrebe orkestrov. O oprostitvi odloči ravnatelj. Brezplačno šolanje in izposojo inštrumenta šola omogoča do zaključenega 3. razreda inštrumenta.

IZPOSOJA INŠTRUMENTOV

Šola razpolaga z inštrumentarijem, iz katerega si lahko učenci izposodijo godala, pihala, trobila in harmonike. Prednost pri izposoji šolskih inštrumentov imajo učenci 1., 2. in 3. razreda inštrumenta.

OPRAVLJANJE LETNEGA IZPITA ZA OBČANE

(ki se ne šolajo na naši glasbeni šoli)
glavni predmet in nauk o glasbi – za posamezen razred je 65,00 EUR

POLOŽNICE GLASBENE ŠOLE LAHKO BREZ PROVIZIJE PORAVNATE NA OBČINSKI BLAGAJNI OBČINE LAŠKO.
Sprejeto na Svetu zavoda 30. 9. 2019, stroškovnik velja od 1. 9. 2020 dalje

DOSTOPNOST
Scroll to Top