erasmus

Stroškovnik

PRISPEVEK STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV september-maj letno
inštrument ali petje in nauk o glasbi 32,00 288,00
inštrument ali petje 16,00 144,00
plesna pripravnica 16,00 144,00
predšolska glasbena vzgoja 8,00 72,00
predšolska plesna ustvarjalnica 8,00 72,00
glasbena pripravnica 16,00 144,00
sodobni ples 16,00 144,00
sodobni ples in nauk u glasbi 32,00 288,00
vadenje v šoli, na šolskem inštrumentu 17,00 153,00
izposoja šolskega inštrumenta 17,00 153,00
vpisnina za novo šolsko leto
(plačilo se ne vrača ob morebitnem kasnejšem izpisu)
junij 12,00

Orkestri, komorni sestavi in zbor so sestavni del programa in se ne obračunavajo posebej.

OBRAZEC ZA PREJEMANJE E-RAČUNOV

VLOGA ZA ZNIŽANJE PRISPEVKA

Olajšava velja za drugega otroka (mlajšega) in vse naslednje, za katere starši podajo vlogo in tako plačajo polovično ceno prispevka staršev za kritje materialnih stroškov. Vlogo za znižanje lahko starši pošljejo po poravnani vpisnini za naslednje šolsko leto in najkasneje do konca septembra.
obrazec – VLOGA ZA ZNIŽANJE

OPROŠČENOST OD PLAČILA

Prispevka staršev in izposoje inštrumenta se upošteva za učenca, ki na pobudo šole, nadaljuje šolanje na specifičnem inštrumentu za potrebe orkestrov. O oprostitvi odloči ravnatelj. Brezplačno šolanje in izposojo inštrumenta šola omogoča do zaključenega 3. razreda inštrumenta.

IZPOSOJA INŠTRUMENTOV

Šola razpolaga z inštrumentarijem, iz katerega si lahko učenci izposodijo godala, pihala, trobila in harmonike. Prednost pri izposoji šolskih inštrumentov imajo učenci 1., 2. in 3. razreda inštrumenta.

OPRAVLJANJE LETNEGA IZPITA ZA OBČANE

(ki se ne šolajo na naši glasbeni šoli)
glavni predmet in nauk o glasbi – za posamezen razred je 75,00 EUR


Sprejeto na Svetu zavoda 24. 3. 2023, stroškovnik velja od 1. 9. 2023 dalje.

DOSTOPNOST
Scroll to Top