erasmus

Erasmus

"ErasMUSica"

Glasba ohranja in bogati vezi

Projekt “ErasMUSica – glasba ohranja in bogati vezi” je bil čudovita priložnost širjenja poslanstva naše glasbene šole. V ljudski glasbi in plesu smo prepoznavali velik potencial za ustvarjanje in poustvarjanje. V osnovi smo implementacijo ljudskih vsebin postavili v ospredje na nivoju celotnega šolskega pedagoškega dela. S tem je bila priložnost širjenja ljudske glasbene, pevske in plesne tradicije zasnovana večplastno – na nivoju učiteljev, učencev in njihovih staršev ter ostalih obiskovalcev naših šolskih in izven šolskih prireditev. V okviru mednarodne izmenjave učencev in učiteljev z Glasbeno matico Furlanije Julijske Krajine pa je bilo delovanje naše šole in njeno poslanstvo širjenja ljudske glasbene in plesne tradicije, postavljeno na višji sistemsko procesni nivo.

Ljudska glasba je v projektu predstavljala velik potencial in ustvarjalni izziv za učence, učitelje, aranžerje, skladatelje ter koreografe. Izpostaviti smo želeli tudi aktivno vlogo poslušalcev naših šolskih in izven šolskih prireditev ter vzgajati k bontonu obiskovanja kulturnih prireditev. V ta namen smo pripravili tiskovini “Bonton za dober ton” in “Knjižico koncertov in plesnih predstav”. Hkrati pa je tekom projekta nastala tudi zbirka notnih gradiv, ki prav tako predstavlja trajnostni doprinos v nadaljnjem pedagoškem procesu.

Ponosni smo, da smo z različnimi vsebinami k projektu pristopili na nivoju celotne šole. Mednarodna izmenjava, povezovanje učencev v različnih glasbenih sestavih  z učenci iz Italije in strokovna izmenjava učiteljev je ponudila izjemno izkušnjo, ki razširja in bogati. Vabljeni k ogledu različnih vsebin in foto utrinkov našega Erasmus+ projekta.

Ljudsko izročilo nas vedno znova spomni zavedanja lastnih korenin in zato je nadvse pomembno, da ga ohranjamo živega. Pričujoči projekt nam je ponudil pomembna izhodišča na katera se bomo opirali tudi v prihodnje.

»V svetu fotografije lahko delimo trenutek, ki smo ga zajeli z drugimi ljudmi.« (James Wilson)

DOSTOPNOST
Scroll to Top