erasmus

Potek vpisa

Razpis za vpis novih kandidatov bo objavljen od 3. – 15. maja 2024.

Zbiranje informativnih prijav novih kandidatov za šolsko leto 2024/2025 bo potekalo od 3. do 17. maja 2024 (informativna prijava).

Po oddaji informativne prijave vodstvo šole obvesti starše o terminu sprejemnega preizkusa in vpisu k programom PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA in PLESNA PRIPRAVNICA.

Sprejemni preizkus je naš prvi stik z učencem in staršem. Pri preizkusu ugotavljamo razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in morebitne zdravstvene posebnosti.
Preizkus traja 5 – 10 minut. Kandidati zapojejo pesem po lastnem izboru, posnemajo melodične in ritmične motive, posameze tone po višini in metrum v različnih tempih.

Sprejemni preizkus bo letos potekal v obeh enotah 21. in 22. maja 2024.

Vpis učncev v 1. razred bo od 3. – 10. junija 2024. O uspešnosti sprejemnega preizkusa bodo kandidati obveščeni pisno. Sprejeti kandidati pa bodo dobili tudi  pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za novo šolsko leto.

DOSTOPNOST
Scroll to Top