erasmus

Organi šole

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja javne šole.
 
Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev:
predstavniki ustanovitelja: Barbka RODE – Laško, Mateja ŠKORJA – Laško, Rok ŽELEZNIK – Radeče
predstavniki staršev: Ana NOVAK- Radeče, Polonca KRAŠOVEC – Laško, Vanesa PEPELNJAK – Laško
predstavniki delavcev: Tatjana BRINOVEC VERBOVŠEK – predsednica, Petra BREZNIKAR, Janja BRLEC, Frančiška SKUBIC in Boštjan ŽUPEVC.
 
Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 48. členu ZOFVI-UPB5.

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo starši učencev različnih oddelkov v Radečah in v Laškem. Mandat v svetu staršev je pogojen s statusom učenca pri določenem programu. Na začetku šolskega leta starši izvolijo člane, ti pa predsednika ter namestnika predsednika sveta staršev, ki zastopata interese vseh staršev oddelka.
 
Naloge sveta staršev so opredeljene  v 66. členu ZOFVI-UPB5.

 • Ana Novak (predsednica sveta) – oddelek harmonik in diatoničnih harmonik
 • Nina Oman (namestnica predsednice sveta) – oddelek pihal
 • Majda Rotovnik – oddelek godal
 • Alenka Gros – oddelek klavirja
 • Petra Grahek – oddelek brenkal
 • Matjaž Kosem – oddelek trobil in tolkal
 • Tatjana Tržan – oddelek petja Laško/Radeče
 • Anja Knap – Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja
 • Lidija Stopinšek – plesni oddelek
 • Vanesa Pepelnjak – oddelek klavirja
 • Matjaž Guček – oddelek godal;
 • Katja Vrbek – oddelek saksofona in klarineta
 • Boštjan Gradič – oddelek trobil in tolkal
 • Sandra Pavlin – oddelek brenkal
 • Tanja Krajnc – oddelek harmonik in diatoničnih harmonik
 • Tatjana Tržan – oddelek petja Laško/Radeče
 • Bojan Povh – Glasbena pripravnica in Predšolska glasbena vzgoja
 • Katarina Kufner – plesni oddelek
 • Vesna Vodišek Razboršek – oddelek flavt
DOSTOPNOST
Scroll to Top