erasmus

Administrativni tehnično delavci

ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI

POSLOVNA SEKRETARKA

Frančiška SKUBIC
Tel: 03/568 81 38
Email: gs.lasko-radece@guest.arnes.si

RAČUNOVODKINJA

Petra BREZNIKAR
Tel.: 03/62 00 338
Email: petra.breznikar@gslasko-radece.si

KNJIŽNIČAR

Jože DOBOVŠEK
Email: joze.dobovsek@gslasko-radece.si

HIŠNIK

Silvo PADEŽNIK

ČISTILKE

Marjana GAŠPERČIČ, enota Laško
Vesna BRIŽIĆ, enota Laško
Justina SALOBIR, enota Radeče

DOSTOPNOST
Scroll to Top