erasmus

Kontakt

Glasbena šola Laško - Radeče

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Rosana Jakšič, ravnateljica

Lasko-GS-stavba

enota LAŠKO IN DISLOCIRANI ODDELEK
RIMSKE TOPLICE

Valvasorjev trg 2, 3270 LAŠKO

Zbornica

Pom. ravnateljice

Radece-GS-stavba

enota
RADEČE

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Zbornica

DOSTOPNOST
Scroll to Top