erasmus

Zgodovina s publikacijami

1950

Glasbena šola Radeče je bila ustanovljena 1. marca kot podružnica Glasbene šole Trbovlje. Učiti se je bilo mogoče klavir in violino, in to v stanovanju Vide Krisper. Ta je bila upraviteljica podružnice vse do leta 1963.

1950

1957/58

Poleg klavirja in violine je predmetnik vseboval tudi nauk o glasbi.

1957/58

1959/60

Poleg klavirja in violine je predmetnik vseboval tudi nauk o glasbi.

1959/60

1962/63

Pričel se je pouk harmonike.

1962/63

1963/64

Občinska skupščina Laško je sprejela odločbo o ustanovitvi Nižje glasbene šole Radeče kot samostojnega zavoda. Za ravnateljico je bila imenovana Helga Briner.

1963/64

1970/71

Po nekajletni prekinitvi pouka trobil in pihal je bil ta ponovno uveden. Uveden je bil tudi pouk kitare.

1970/71

1972

Za ravnateljico je bila imenovana Jadrenka Štovičej, ki je to funkcijo opravljala do leta 1994.

1972

1975/76

Po večletni prekinitvi glasbene šole v Laškem je bil ustanovljen dislocirani oddelek Glasbene šole Radeče. Pouk je bil organiziran v OŠ Dušana Poženela. (Celotna stavba je glasbena šola od leta 2013.)

1975/76

1978

Glasbena šola v Radečah se je preselila v adaptirane prostore spodnjega nadstropja OŠ Radeče.

1978

1980/81

V drugem polletju se je pričel pouk plesa.

1980/81

1990

7. aprila je bil v Kulturnem domu v Radečah koncert ob 40-letnici Glasbene šole Radeče.

1990

1990/91

Šola se je preimenovala v Glasbeno šolo občine Laško.

1990/91

1993

19. novembra je bil svečani koncert ob odprtju novih prostorov glasbene šole v Kulturnem centru v Laškem.

1993

1994

Dela in naloge ravnateljice je prevzela Rosana Jakšič.

1994

1995

1. januarja so postale Radeče samostojna občina, kar je v naslednjih letih vplivalo na to, da se je šola še dvakrat preimenovala.

1995

1996

Preimenovanje v Glasbeno šolo Radeče, njena sestavna dela sta bila podružnična šola v Laškem in dislocirani oddelek v Rimskih Toplicah.

1996

1997/98

Z delom je pričel pihalni orkester.

1997/98

1998/99

Začetek poučevanja tolkal.

1998/99

2000

Praznovanje 50-letnice šole v Radečah in 25-letnice podružnice v Laškem.

2000

2001/02

Ustanovljen je bil godalni orkester.

2001/02

2001/03

Začetek poučevanja violončela.

 
2001/03

2004/05

Pričel se je pouk diatonične harmonike, ustanovljen je bil harmonikarski orkester.

Obeležili smo 55 -letnico šole v Radečah in 30 – letico podružice v Laškem.


2004/05

2006

Delovati je pričel kitarski orkester.

 
2006

2009/10

Pričel se je pouk kontrabasa.

Ob 60-letnici Glasbene šole Radeče in 35-letnici podružnice v Laškem sta bila organizirana slavnostna koncerta Z glasbo v srcu.

Šola se je ponovno preimenovala, in sicer v Javni zavod Glasbena šola Laško – Radeče z enoto v Radečah in enoto v Laškem ter dislociranim oddelkom v Rimskih Toplicah.

2009/10

2010/11

Začetek pouka petja in citer.

Pomočnik ravnateljice je postal Boris Razboršek. Na tem mestu je ostal do 31. avgusta 2013.

2010/11

2012/13

Oblikovala se je dekliška vokalna skupina Vokaliza.

Za popis strokovne in ostale literature je šola zaposlila knjižničarja.

Šolsko leto je zaznamovala tudi selitev glasbene šole v Laškem v prenovljeno stavbo na Valvasorjevem trgu. (V preteklosti je bila v tej stavbi OŠ Dušana Poženela.) Uradno odprtje šole je bilo septembra 2013.

2012/13

2014/15

Dela pomočnika ravnateljice so bila dodeljena Marku Razboršku.

Ob 65-letnici enote Radeče smo pripravili koncert učiteljev, ob 40-letnici enote Laško pa slavnostni koncert.


2014/15

2016/17

Začetki delovanja citrarskega orkestra in orkestra saksofonov.

2016/17

2019/20

70-letnica enote Radeče in 45-letnica enote Laško – načrtovana obletnica je bila zaradi razglasitve epidemije COVID-19 odpovedana.

Celoten svet je zajela epidemija korona virusa, zato smo v mesecu aprilu in maju delali in se učili od doma s pomočjo sodobne tehnologije.


2019/20

2020/21

Korona virus nam še vedno onemogoča normalno delo.

2020/21
DOSTOPNOST
Scroll to Top