erasmus

Izdaja e-računa in sprememba stroškovnika

Spoštovani,

na podlagi sklepa sveta zavoda in pridobljenega soglasja pristojnega ministrstva se v Glasbeni šoli Laško-Radeče s 1. 9. 2023 spreminja prispevek staršev za materialne stroške. Povišanje je potrebno zaradi drastične rasti vseh stroškov v času od zadnje spremembe prispevka staršev.

Stroškovnik od 1.9.2023 dalje.

Ob tem vas obveščamo, da smo vzpostavili sistem, ki omogoča izdajanje e-računa tudi fizičnim osebam. Z ekološkega vidika ter zanesljivejše in enostavnejše predaje računov prehajamo na pošiljanja e-računov v spletno banko ali na vaš elektronski naslov. Način plačila se s tem ne spreminja. Opcije bodo v uporabi od 1. 9. 2023 dalje.   Učenci bodo skupaj z vpisnimi listi za ndaljevanje šolanja prejeli tudi obrazec za opredelitev prejemanja računa.

  1. Prejemanje e-računov neposredno v vašo spletno banko preko UJP
    V svoji elektronski banki se prijavite, kot prejemnik računov JZ Glasbena šola Laško – Radeče, davčna številka 80508642, po prijavi vas šola potrdi in od takrat dalje bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko. Računov v papirni obliki od takrat naprej ne boste več prejemali. Natisnete si jih lahko sami iz spletne banke, če želite. Prijavo na e-račun lahko kadarkoli prekličete v svoji banki.
  2. Prejemanje računov po elektronski pošti preko UJP
    Izpolnite podatke in jih čim prej posredujte šoli, da vas vnesemo kot prejemnika računov na elektronski naslov. S portala Uprave za javna plačila (UJP) vam bodo poslali e-pošto, ki jo morate potrditi za prejemanje e-računa na e-pošto. Račun boste prejeli po elektronski pošti, preko UJP. Računov v papirni obliki od takrat naprej ne boste več prejemali. Natisnete si jih lahko sami, če želite.

OBRAZEC ZA PREJEMANJE E-RAČUNOV

Izpolnjeno vlogo vrnite v šolo:

  • e-mail: lasko-radece@guest.arnes.si
  • po pošti na naslov Glasbena šola Laško – Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče
  • oddate učitelju svojega otroka
DOSTOPNOST
Scroll to Top