erasmus

Glasbena pripravnica

Glasbena pripravnica
(starost otrok 6 let)

Program traja 1 šolsko leto. Pouk poteka enkrat tedensko.

Učenci pridobljeno znanje iz predšolske glasbe vzgoje sistematično nadgrajujejo, začenjajo z glasbenim opismenjevanjem ter petjem tonskih višin, igranjem na Orffova glasbila in spoznavajo inštrumente, ki jih poučujemo na šoli.

V zaključnem delu šolskega leta šola usmerja učence in starše v nadaljnji postopek vpisa na željeni inštrument.

DOSTOPNOST
Scroll to Top