erasmus

Harmonikarski orkester

Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta. Izvaja se v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in je obvezna na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Na šoli stalno delujejo godalni, pihalni, harmonikarski in kitarski orkester, občasno tudi simfonični orkester ter Orffov sestav. Pouk poteka skozi vse šolsko leto. V šolske orkestre se, predvsem na nizka godala in trobila, lahko vključujejo tudi učenci, ki so že končali glasbeno šolo.

DOSTOPNOST
Scroll to Top