erasmus

Nauk o glasbi in solfeggio

Nauk o glasbi
Skupinski pouk glasbene teorije s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Namenjen je učencem, ki obiskujejo pouk inštrumenta na nižji stopnji glasbenega izobraževanja (od 1. do 6. razreda). Kot obvezen predmet poteka vzporedno s poukom inštrumenta enkrat tedensko skozi vse šolsko leto.

 
Solfeggio
Skupinski pouk glasbeno-teoretičnih znanj obiskujejo učenci, ki so končali 6. razred nauka o glasbi ter inštrumenta in nadaljujejo šolanje na višji stopnji glasbenega izobraževanja (7. in 8. razred). Kot obvezen predmet poteka vzporedno s poukom inštrumenta enkrat tedensko skozi vse šolsko leto.

DOSTOPNOST
Scroll to Top