erasmus

Plesna pripravnica

V program se lahko vključijo učenci, ki so dopolnili 6 let (učenci 1. razreda osnovne šole). Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov.

Program plesne pripravnice traja 3 leta (1., 2., 3. razred osnovne šole)

Učenci spoznavajo osnovne plesne elemente z velikim poudarkom na razvijanju sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti. Vzgojni namen je spodbujanje otroka k samostojnemu mišljenju in usmerjanju gibanja s pomočjo pravljic, skladbic in ostale otroške literature.

Razvrščanje otrok v program plesne pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti.
Učenci v plesni pripravnici napredujejo v naslednji razred ne glede na doseženo oceno. Po končani plesni pripravnici učenec lahko nadaljuje izobraževanje po programu ples.

Poleg priložnostnih nastopov skozi celo šolsko leto, učenci sodelujejo v tematski plesni predstavi, kjer predstavijo sadove svojega plesnega znanja in ustvarjalnosti širši javnosti.

DOSTOPNOST
Scroll to Top