erasmus

Predšolska glasbena vzgoja

Predšolska glasbena vzgoja
(starost otrok 5 let)

Program traja 1 šolsko leto. Pouk  poteka enkrat tedensko.
Učenci sistematično in pod strokovnim vodenjem spoznavajo in razvijajo elementarne glasbene sposobnosti,
pridobivajo delovne navade v skupini, izvajajo, poslušajo, igrajo in ustvarjajo.

DOSTOPNOST
Scroll to Top