erasmus

Sodobni ples

Program sodobnega plesa traja 6 let in ga obiskujejo učenci stari od 9 do 14 let (4. – 9. razred OŠ).
Učenci napredujejo v naslednji razred z opravljenim letnim izpitom. V 5. in 6. razredu plesa obiskujejo učenci vzporedno tudi pouk nauka o glasbi.
Učenci spoznavajo različne plesne tehnike ter usposabljajo svoje telo kot plesno ustvarjalni instrument. Preko kontinuiranega plesnega pouka razvijajo disciplino, vztrajnost in doslednost. S sproščanjem čustev in ustvarjalne domišljije razvijajo lastni plesni izraz.
Poleg priložnostnih nastopov skozi celo šolsko leto, učenci sodelujejo pri pripravi tematske plesne predstave, kjer predstavijo sadove svojega plesnega znanja in ustvarjalnosti širši javnosti.
DOSTOPNOST
Scroll to Top