erasmus

Tuba

Tuba je največje trobilo. Ima 3 ali 4 ventile.
Pouk tube poteka individualno in traja dvakrat tedensko po 30 minut.

Šolanje na nižji stopnji obsega šest razredov. Učenci lahko nato nadaljujejo šolanje
na višji stopnji (7. in 8. razred).

V višjih razredih imajo učenci priložnost, da svoje muziciranje nadgradijo v različnih
komornih skupinah in orkestrih.

Za začetnike so na voljo tudi manjši inštrumenti.

DOSTOPNOST
Scroll to Top