erasmus

Vpis v glasbeno šolo

Razpis za vpis novih kandidatov za šolsko leto 2023-24

Zbiranje informativnih prijav novih kandidatov za šolsko leto 2023/2024 poteka od 3. do 21. maja 2023 (informativna prijava).

Po oddaji informativne prijave vodstvo šole obvesti starše o terminu sprejemnega preizkusa in vpisu k programom PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA in PLESNA PRIPRAVNICA.

Sprejemni preizkus je naš prvi stik z učencem in staršem. Pri preizkusu ugotavljamo razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in morebitne zdravstvene posebnosti.
Preizkus traja 5 – 10 minut. Kandidati zapojejo pesem po lastnem izboru, posnemajo melodične in ritmične motive, posameze tone po višini in metrum v različnih tempih.

Sprejemni preizkus bo letos potekal v obeh enotah 22. in 23. maja 2023.

Vpis učncev v 1. razred bo od 1. – 9. junija 2023. O uspešnosti sprejemnega preizkusa bodo kandidati obveščeni pisno. Sprejeti kandidati pa bodo dobili tudi  pisno povabilo k- vpisu v glasbeno šolo za novo šolsko leto.

DOSTOPNOST
Scroll to Top