Glasbena pripravnica

Glasbena pripravnica (starost otrok 6 let) Program traja 1 šolsko leto. Pouk poteka enkrat tedensko. Učenci pridobljeno znanje iz predšolske glasbe vzgoje sistematično nadgrajujejo, začenjajo z glasbenim opismenjevanjem ter petjem tonskih višin, igranjem na Orffova glasbila in spoznavajo inštrumente, ki jih poučujemo na šoli. V zaključnem delu šolskega leta šola usmerja učence in starše v […]

Glasbena pripravnica Read More »