Predšolska glasbena vzgoja

Predšolska glasbena vzgoja (starost otrok 5 let) Program traja 1 šolsko leto. Pouk  poteka enkrat tedensko. Učenci sistematično in pod strokovnim vodenjem spoznavajo in razvijajo elementarne glasbene sposobnosti, pridobivajo delovne navade v skupini, izvajajo, poslušajo, igrajo in ustvarjajo.

Predšolska glasbena vzgoja Read More »