Sodobni ples

Program sodobnega plesa traja 6 let in ga obiskujejo učenci stari od 9 do 14 let (4. – 9. razred OŠ). Učenci napredujejo v naslednji razred z opravljenim letnim izpitom. V 5. in 6. razredu plesa obiskujejo učenci vzporedno tudi pouk nauka o glasbi. Učenci spoznavajo različne plesne tehnike ter usposabljajo svoje telo kot plesno ustvarjalni instrument. […]

Sodobni ples Read More »