erasmus

Orkester

Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta. Izvaja se v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in je obvezna na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Na šoli stalno delujejo godalni, pihalni, harmonikarski in kitarski orkester, občasno tudi simfonični orkester ter Orffov sestav. Pouk poteka skozi vse šolsko leto. V šolske orkestre se, predvsem na nizka godala in trobila, lahko vključujejo tudi učenci, ki so že končali glasbeno šolo.

Godalni orkester

Harmonikarski orkester

Pihalni orkester

Kitarski orkester

DOSTOPNOST
Scroll to Top