erasmus

Plesna pripravnica, sodobni ples

Predšolska plesna ustvarjalnica

Predšolska plesna ustvarjalnica nudi uvod v plesno izobraževanja v glasbeni šoli. Njen osnovni namen je vzbuditi interes do plesne umetnosti in razvijanje koordinacije telesa na ustvarjalen plesni način. Ustvarjalni pristop k plesu omogoča otroku celovit razvoj. Poleg telesnega, motoričnega in socialnega razvoja, otrok pridobiva sposobnosti na intelektualnem, čustvenem, ustvarjalnem in umetniškem področju. Otroci preko plesnega […]

Predšolska plesna ustvarjalnica Read More »

Plesna pripravnica

V program se lahko vključijo učenci, ki so dopolnili 6 let (učenci 1. razreda osnovne šole). Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov. Program plesne pripravnice traja 3 leta (1., 2., 3. razred osnovne šole) Učenci spoznavajo osnovne plesne elemente z velikim poudarkom na razvijanju sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti. Vzgojni namen je spodbujanje otroka k

Plesna pripravnica Read More »

Sodobni ples

Program sodobnega plesa traja 6 let in ga obiskujejo učenci stari od 9 do 14 let (4. – 9. razred OŠ). Učenci napredujejo v naslednji razred z opravljenim letnim izpitom. V 5. in 6. razredu plesa obiskujejo učenci vzporedno tudi pouk nauka o glasbi. Učenci spoznavajo različne plesne tehnike ter usposabljajo svoje telo kot plesno ustvarjalni instrument.

Sodobni ples Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top