erasmus

Predmeti na šoli

Predšolska plesna ustvarjalnica

Predšolska plesna ustvarjalnica nudi uvod v plesno izobraževanja v glasbeni šoli. Njen osnovni namen je vzbuditi interes do plesne umetnosti in razvijanje koordinacije telesa na ustvarjalen plesni način. Ustvarjalni pristop k plesu omogoča otroku celovit razvoj. Poleg telesnega, motoričnega in socialnega razvoja, otrok pridobiva sposobnosti na intelektualnem, čustvenem, ustvarjalnem in umetniškem področju. Otroci preko plesnega […]

Predšolska plesna ustvarjalnica Read More »

Plesna pripravnica

V program se lahko vključijo učenci, ki so dopolnili 6 let (učenci 1. razreda osnovne šole). Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov. Program plesne pripravnice traja 3 leta (1., 2., 3. razred osnovne šole) Učenci spoznavajo osnovne plesne elemente z velikim poudarkom na razvijanju sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti. Vzgojni namen je spodbujanje otroka k

Plesna pripravnica Read More »

Sodobni ples

Program sodobnega plesa traja 6 let in ga obiskujejo učenci stari od 9 do 14 let (4. – 9. razred OŠ). Učenci napredujejo v naslednji razred z opravljenim letnim izpitom. V 5. in 6. razredu plesa obiskujejo učenci vzporedno tudi pouk nauka o glasbi. Učenci spoznavajo različne plesne tehnike ter usposabljajo svoje telo kot plesno ustvarjalni instrument.

Sodobni ples Read More »

Kitarski orkester

Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta. Izvaja se v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in je obvezna na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Na šoli stalno delujejo godalni, pihalni, harmonikarski in kitarski orkester, občasno tudi simfonični orkester ter Orffov sestav. Pouk poteka skozi

Kitarski orkester Read More »

Harmonikarski orkester

Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta. Izvaja se v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in je obvezna na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Na šoli stalno delujejo godalni, pihalni, harmonikarski in kitarski orkester, občasno tudi simfonični orkester ter Orffov sestav. Pouk poteka skozi

Harmonikarski orkester Read More »

Godalni orkester

Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta. Izvaja se v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in je obvezna na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Na šoli stalno delujejo godalni, pihalni, harmonikarski in kitarski orkester, občasno tudi simfonični orkester ter Orffov sestav. Pouk poteka skozi

Godalni orkester Read More »

Komorna igra

Predstavlja pomembno dopolnilo pouka solističnega inštrumenta oziroma petja. Učencem omogoča doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v skupinsko muziciranje. Komorna igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in petja. Skupinski pouk se izvaja v skupinah od dva do devet učencev  v najrazličnejših sestavih.

Komorna igra Read More »

Nauk o glasbi in solfeggio

Nauk o glasbi Skupinski pouk glasbene teorije s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Namenjen je učencem, ki obiskujejo pouk inštrumenta na nižji stopnji glasbenega izobraževanja (od 1. do 6. razreda). Kot obvezen predmet poteka vzporedno s poukom inštrumenta enkrat tedensko skozi vse šolsko leto.   Solfeggio Skupinski pouk

Nauk o glasbi in solfeggio Read More »

Glasbena pripravnica

Glasbena pripravnica (starost otrok 6 let) Program traja 1 šolsko leto. Pouk poteka enkrat tedensko. Učenci pridobljeno znanje iz predšolske glasbe vzgoje sistematično nadgrajujejo, začenjajo z glasbenim opismenjevanjem ter petjem tonskih višin, igranjem na Orffova glasbila in spoznavajo inštrumente, ki jih poučujemo na šoli. V zaključnem delu šolskega leta šola usmerja učence in starše v

Glasbena pripravnica Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top